Logo Fontaine uitgevers

Culinair

Kind & Jeugd

Met de kop in de wind / Biblion

De auteur, docent en freelancejournalist schetst een zeer compleet beeldvan de cultuur en mensen in de sector en de ontwikkeling en innovaties in visserijtechnieken (actueel: depulsvisserij). Uitvoerige, op journalistieke leest bijeengebrachte informatie, wat dit boek tot een actueelnaslagwerk maakt voor wie deze oer-Hollandse en vaak nog gesloten sector en het visserijmetier beter willeren kennen.