Brons / Trouw

By Bas Maliepaard

Konden opgegraven voorwerpen maar praten, dan zouden ze heel wat geheimen over vroeger kunnen prijsgeven. Bijlen, sieraden en zwaarden uit de bronstijd (2000-800 v.Chr.) zouden ons kunnen vertellen waarom ze, ondanks hun kostbaarheid, werden weggegooid in rivieren en moerassen. (...) Over dat mysterie schrijft archeoloog Linda Dielemans het intrigerende 'Brons', dat alleen al door die originele onderwerpskeuze opvalt. Maar ook de uitvoering trekt de aandacht: glimletters op de kaft, geheimzinnige, soms spannende illustraties van Sanne te Loo, een prachtig kleurverloop door het boek heen, rotsgravures bij elk hoofdstuk en zelfs een paar 'bronzen' bladzijden.