Bijenboek / NBD Biblion

Op elke spread staan een grote ofmeerdere kleinere illustraties in fraaie aardetinten die niet alleen interessant zijn, maar elke pagina ook extraleuk maken. Los daarvan is het ook een belangrijk boek, want bijen worden met uitsterven bedreigd.