Kijk hier voor meer natuurboeken van Fontaine.

WEEK 1 – Geweervogel

Geweervogel

WEEK 2 – Zanglijster

zanglijster

WEEK 3 – Amerikaanse oehoe

Amerikaanse oehoe

WEEK 4 – Witbandleeuwerik

Witbandleeuwerik

WEEK 5 – Vink

Vink

WEEK 6 – Merel

Merel

WEEK 7 – Witkeelgors

Witkeelgors

WEEK 8 – Grote bonte specht

Grote bonte specht

WEEK 9 – Roodborstlijster

Roodborstlijster

WEEK 10 – Rietgors

Rietgors

WEEK 11 – Fitis

Fitis

WEEK 12 – Witkruingors

Witkruingors

WEEK 13 – Nachtegaal

Nachtegaal

WEEK 14 – Rietzanger

Rietzanger

WEEK 15 – Amerikaanse boslijster

Amerikaanse boslijster

WEEK 16 – Koekoek

WEEK 17 – Moeraswinterkoning

WEEK 18 – Whippoorwill

WEEK 19 – Huishoen

WEEK 20 – Roestflankzanger

WEEK 21 – Indische sperwerkoekoek

WEEK 22 – Rosse spotlijster

WEEK 23 – Geelgors

Geelgors

WEEK 24 – Nachtzwaluw

WEEK 25 – Veldleeuwerik

WEEK 26 – Rode kardinaal

WEEK 27 – Watersnip

WEEK 28 – Spotlijster

WEEK 29 – Lawrence’ lijster

WEEK 30 – Witte klokvogel

WEEK 31 – Liervogel

WEEK 32 – Houtduif

WEEK 33 – Vlekrugtroepiaal

WEEK 34 – Roodflanktowie

WEEK 35 – Kookaburra

WEEK 36 – Afrikaanse zeearend

WEEK 37 – Roodborst

WEEK 38 – Geschubde lelhoningeter

WEEK 39 – Orpheuswinterkoning

WEEK 40 – Zwartrugfluitvogel

WEEK 41 – Witbrauwlijstergaai

WEEK 42 – Bosuil

WEEK 43 – Kopersmid

WEEK 44 – Bosrietzanger

WEEK 45 – Kraanvogel

WEEK 46 – Shamalijster

WEEK 47 – Geelstuitbuidelspreeuw

WEEK 48 – Kaapse tortel

WEEK 49 – Treurmaina

WEEK 50 – Eetbaar-nestsalangaan

WEEK 51 – Kanarie

WEEK 52 – Koolmees