Jaarboek sterrenkunde 2024 / New Scientist

Schilling is een begenadigd verteller.