Sociale thema's, Depressie en psychische aandoeningen